İnsan Kaynakları Yönetimi

Ali Raif İlaç gücünü çalışanlarından almaktadır. İnsan Kaynakları Politikalarının ana hedefi;

  • Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini işlerine etkin ve verimli bir biçimde yansıtmalarını sağlayacak süreçlerin tasarlanması ve uygulanması,
  • ARİS Değerlerini koruyarak, hedeflerimize ulaşma yolunda motivasyonu yüksek çalışanların oluşturduğu kurum kültürü yaratmak.

Uzun vadede başarı, doğru kişilerin işe alınmasına ve çalışan sürekliliğine dayanır. İşe alım sürecindeki amacımız, ARİS’in başarısına katma değer sağlayacak kişilerin organizasyonumuza dahil edilmesidir.

Eleman seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz; işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip, eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere açık, proaktif, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışmasına yatkın, ARİS değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri şirkete kazandırmaktır.


İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve ilgili Bölüm Yöneticisi tarafından gerçekleştirilen mülakatlardan sonra, pozisyonun gerektirdiği kişilik envanteri ve yetkinlik testleri uygulanır. İnsan Kaynakları bölümü son aşamaya kalan adayların referans araştırmalarını tamamlayarak iş teklifini gerçekleştirir.


ARİS, çalışanlarına eğitim ve gelişim desteği vererek, onların gerek kişisel gerekse de mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı, işteki performanslarını ve motivasyonlarını arttırmayı, aralarındaki iletişimi güçlendirerek şirket verimliliğini maksimum düzeye çıkarmayı hedefler.
Bu doğrultuda şirket içi ve şirket dışı eğitim programları düzenlenmektedir.


Performans yönetimi ile amacımız, çalışanlarımızın performanslarını en üst düzeye çıkarabilmek, bireysel performanslarını objektif olarak ölçebilmek kariyer ve kişisel gelişim planlarını oluşturabilmek, motivasyonlarını artırabilmek, "çalışanların işbirliği" ile şirket performansını yükseltebilmektir.


Boş kadroların mümkün olduğu ölçüde şirket içinden doldurulması ilke olarak kabul edilir. Bu doğrultuda, personelin mevcut işindeki performansı, bilgisi, becerisi, kişilik özellikleri, eğitimi ve deneyim süresi gibi kriterler göz önüne alınarak terfi ettirilir.